Giải đấu:
VIDEO bàn thắng Cagliari vs AC Milan: 1-3 (Vòng 6 Serie A 2023/24)
VIDEO bàn thắng Cagliari vs AC Milan: 1-3 (Vòng 6 Serie A 2023/24)
VIDEO bàn thắng Chelsea vs Brighton: 1-0 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Chelsea vs Brighton: 1-0 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Real Madrid vs Las Palmas: 2-0 (Vòng 7 La Liga 2023/24)
VIDEO bàn thắng Real Madrid vs Las Palmas: 2-0 (Vòng 7 La Liga 2023/24)
VIDEO bàn thắng Brentford vs Arsenal: 0-1 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Brentford vs Arsenal: 0-1 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Liverpool vs Leicester City: 3-1 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Liverpool vs Leicester City: 3-1 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Newcastle vs Man City: 1-0 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)
VIDEO bàn thắng Newcastle vs Man City: 1-0 (Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2023/24)